Ano kayang mga kababaglahan ang naidulot ng mga pangyayari noong Pebrero 13, 1945 sa pinag-uusapang Bahay Trese? Anong klaseng mga elemento ang nanatili sa loob ng bahay na hindi makaalis-alis at hanggang ngayo'y humihingi ng tulong?

Inihahandog ng Lightbulb Moments Entertainment (LME), sa pagkikipagtulungan ng Philippine Educational Theater Association (PETA), ang isang makabagong horror house na magdadala sa inyo ng kakaibang dimensyon para sa isang makatotohanang katatakutang may kasamang mga sorpresa.

Katok na sa Bahay Trese at silipin ang naging buhay ng mga tumira dito. Pag bubuksan nila ng pinto ang sinumang magtangkang pumasok.

Presented by Lightbulb Moments Entertainment Jointly produced with
Philippine Educational Theater Association (PETA)

Ano kayang mga kababaglahan ang naidulot ng mga pangyayari noong Pebrero 13, 1945 sa pinag-uusapang Bahay Trese? Anong klaseng mga elemento ang nanatili sa loob ng bahay na hindi makaalis-alis at hanggang ngayo'y humihingi ng tulong?

Inihahandog ng Lightbulb Moments Entertainment (LME), sa pagkikipagtulungan ng Philippine Educational Theater Association (PETA), ang isang makabagong horror house na magdadala sa inyo ng kakaibang dimensyon para sa isang makatotohanang katatakutang may kasamang mga sorpresa.

Katok na sa Bahay Trese at silipin ang naging buhay ng mga tumira dito. Pag bubuksan nila ng pinto ang sinumang magtangkang pumasok.

Presented by Lightbulb Moments Entertainment Jointly produced with
Philippine Educational Theater Association (PETA)